123Familie.nl

Beeldbellen voor mensen met dementie

Ook geschikt voor mensen zonder digitale vaardigheden of vergeetachtigheid

123Familie.nl

Beeldbellen voor mensen met dementie

Ook geschikt voor mensen zonder digitale vaardigheden of vergeetachtigheid

123Familie.nl

Beeldbellen voor mensen met dementie

Ook geschikt voor mensen zonder digitale vaardigheden of vergeetachtigheid

Maximaliseren van lichaamstaal

60% van contact is lichaamstaal. Bij mensen die leven met dementie ligt dit rond de 80-90%, waardoor het optimaliseren van lichaamstaal een noodzaak voor goed contact is.

Volledige privacy

Alleen geregistreerde familieleden en vrienden kunnen verbinding zoeken waardoor volledige privacy aanwezig is.

Centraal hierbij staat het concept van een familiegroep, een verzameling mensen, meestal van een familie, met een familie groepsnaam en bijbehorend wachtwoord, waar je lid van kan worden. Ieder die deze groepsnaam met bijbehorend password invult wordt automatisch lid van deze groep en krijgt in zijn interface de groepsleden te zien met de mogelijkheid om ze te bellen.

Een of meerdere personen worden als beheerder van de familiegroep aangesteld. Degene die de familiegroep begint wordt dit automatisch. 

Intuïtieve interface, geen training nodig 

Gebruiksvriendelijk voor mensen met geen of weinig digitale vaardigheden.
Er is geen training nodig door de intuïtieve interface

Digitaal verdwalen onmogelijk

Kan het Android opstart scherm overschrijven, maakt digitaal verdwalen onmogelijk

Eenvoudig beheer

Makkelijk beheer en onderhoud op afstand, geen beheer en onderhoud nodig aan de kant van de oudere familie leden

Automatische opneem optie

Mogelijkheid tot automatisch opnemen bij geen of weinig digitale vaardigheden en in periodes van ziekte

functioneert op oude mobiele telefoon

Familieleden kunnen een oude tablet of mobiel een tweede leven geven door de app erop te installeren, waarmee het een ideaal communicatie device is geworden voor oudere familie leden.

Digitaal verbinden onder uitdagende omstandigheden

Ouderen met (beginnende) dementie, ‘vergeetachtigheid’ en of met geen of weinig digitale vaardigheid, raken door het coronavirus in een sociaal geïsoleerde positie. Door een gebrek aan digitale vaardigheden en of ziekte/dementie kunnen zij niet omgaan met smartphones en tablets. Dit vraagt om een specifiek hulpmiddel waarmee ze hun sociale contacten kunnen onderhouden, 123Family beeldbel-app is hiervoor specifiek ontwikkeld.

Vereenzaming voorkomen

De 123Family app helpt om sociale contacten op afstand te onderhouden en zo vereenzaming te voorkomen. Door de intuïtieve interface maakt de app videocontact mogelijk voor ouderen die digitaal niet onderlegd zijn en of hinder ondervinden van ‘vergeetachtigheid’. Tevens kan de app het scherm van een mobiel of tablet overschreven waardoor digitaal verdwalen onmogelijk is. Door aan de kant van de senior de mobiel of tablet in een standaard te zetten en via een snoer op het stroomnet aan te sluiten ontstaat een eenvoudig te gebruiken opstelling voor videogesprekken.

Hoe

Familieleden kunnen een oude tablet of mobiel een tweede leven geven door de app te installeren en door te geven aan hun oudere. De mogelijkheid bestaat om de automatische opneemfunctie in te schakelen, zodat ouderen in periodes van ziekte en instabiliteit continu bereikbaar zijn voor familieleden. Privacy is gewaarborgd aangezien alleen geregistreerde familieleden of vrienden verbinding kunnen zoeken en een van hen de groep beheert. De app is eenvoudig in gebruik en gratis te downloaden in de Android app store(Apple versie volgt).

Lets connect!

Download hier in de Apple app store

Free for 1 month and after that free for 10 minutes per day or 9,- 4.50 euro per month for unlimited daily usage

Eenvoudig beginnen

1. Installeer de app 

• Download en installeer de app uit de Apple app store Link
• Download en installeer de app uit de Android Play store Link

2. Nieuwe gebruiker aanmaken

• Kies nieuwe gebruiker aanmaken
• Meld u aan met uw Google-, Apple-account of email adres
• Bij email, bevestig de verificatie-e-mail die u ontvangt

3. Profiel informatie toevoegen

(Deze info kunt u later altijd veranderen)

• Gebruikersnaam
• Foto
• Kies of u het opstartscherm van Android wilt overschrijven (om van een telefoon een speciaal 123Family-apparaat te maken)
• Kies of u de optie voor automatisch opnemen wilt inschakelen (mensen die u bellen kunnen kiezen om automatisch op te nemen)

4. Deelnemen in een groep 

Maak een eigen groep aan 

1. Kies of uitgenodigde mensen eerst in de wachtkamer terecht komen
2. Stuur een uitnodiging email naar mensen
3. Selecteer mensen uit de wachtkamer en laat ze toe tot de groep

Deelnemen aan bestaande groep

4. Ontvang een uitnodiging email
5. Plaats de code in het deelnemen aan nieuwe groep invoerscherm. Deze optie is te vinden door naar het admin menu te gaan (De streepjes knop rechtsboven aanklikken) en deelnemen aan groep selecteren
6. Als de groep een wachtkamer heeft, moet er eerst akkoord gegeven worden door de beheerder
7. U wordt nu automatisch verder toegevoegd aan de groep

5. Klaar om te bellen

• De foto’s en namen van alle mensen in de groepen verschijnen op het scherm
• Door ze aan te klikken worden ze opgebeld
• Door de streepjes knop rechtsboven aan te klikken komt u in het admin menu. Hier kunt u eventueel uw instellingen en groepsdeelnemingen veranderen.

Partners